KIRJALLISIA LÄHTEITÄ:Grönholm, Jouko 1992: Tyylin humoristi. Kirjojen Turku. Cultura Oy.

Elo, Hannu 1996: Krokotiilin jäljillä - kahden lapsen ja heidän isänsä tulkintoja lastenkirjan monitulkintaisista kohdista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Chydenius-Instituutti. Luokanopettajakoulutus.

Havaste, Paula 1996: Jukka Parkkinen. Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Toim. Ismo Loivamaa. Suomen nuorisokirjailija r.y. ja Kirjastopalvelu Oy. Jyväskylä.

Havaste, Paula (toim.) 2004: Miten minusta tuli lasten- ja nuortenkirjailija. Kirjastopalvelu.

Heikkilä-Halttunen, Päivi (toim.) 2004: Kuinka kirjani ovat syntyneet. Tammi.

Joenpelto, Tiina 2000: Lastenkirja tekstivihjeiden leikkikenttänä. Jukka Parkkisen lastenkirjan Suvi Kinoksen seitsemän enoa kielellisen maailman tarkastelua. Kielen kirjoa. Tekstintutkimus tutuksi. Toim. Seija Aalto, Laura Nieminen, Tiina Onikki-Rantajääskö, Päivi Tonteri, Marja Vuorilampi ja Liisa Väyrynen. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki.

Korhonen, Riku 2001: Levolaa ja Parkkista verkossa - Norssin ja Rieskalähteen kirjallisuuskeskustelu verkossa innostaa kokeilemaan lisää. Sukella sanaan. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun yliopisto. Turun Normaalikoulun julkaisuja 2/2001. Turku.

Koskela, Lasse 1990: Suomalaisia kirjailijoita. Tammi.

Kylmämetsä-Kiiski, Onerva 1980: Kristian Korpista Leo Ameen. Sananjalka.

Kuka kukin on, Otava 2007.

Otavan Kirjallisuustieto. Otava 1990.

Parkkinen, Jukka 1984: Kuinka lastenkirjailijaksi tullaan? Oriveden opit. Toim. Kaisa Paatela, Kai Ekholm ja Heikki Säilä. WSOY.

Parkkinen, Jukka 1994: Mitallisen runon kirjoittamisesta. Sanajonot paperille. Kirjakiehinen. Vantaa.

Pieni suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Toim. Liisi Huhtala, Karl Grünn, Ismo Loivamaa, Maria laukka. Tammi 2004.

Riihiniemi, Elina 2001; a href="https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9006/elriihi.pdf?sequence=1">Jukka Parkkisen Korppi-kirjojen subtekstit karnevalistisuuden ja draamallisen ironian ilmentäjinä. Kotimaisen kirjallisuuden Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitokselle.

Rättyä, Kaisu 2000: Intertekstuaalista iloittelua Suvi Kinoksen muistelmissa. Otteita kulttuurista. Toim. Maaria Linko, Tuija Saresma ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylän yliopisto.

Rättyä, Kaisu 2001: Kirjan kansikuva peritekstinä. Tutkiva katse kuvakirjaan. Toim. Kaisa Rättyä ja Raija Raussi. Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja 23. BTJ Kirjastopalvelu ja SNI.

Rättyä, Kaisu 2002: Suvi enojen veneessä. Moderni orpotyttökertomus. Onnimanni 3/2002. Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti.

Rättyä, Kaisu 2003: Nuoren identiteetin etsintää. Jukka Parkkisen Suvi Kinos ja elämän eväät -romaani minän rakentajana. Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa. Toim. Päivi Heikkilä-Halttunen ja Kaisu Rättyä. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 30.

Rättyä, Kaisu 2005: Suvi Kinosta seuraten. Näkökulmia Jukka Parkkisen trilogiaan. Yliopistopaino.

Suomalaisia kirjailijoita. Toim. Juhani Korhonen ja Risto Rantala. Otava 2004.

Vaskin, Outi 1996: Valta ja vastavalta Jukka Parkkisen nuortenromaanissa 'Sinun tähtesi, Allstar'. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitoksessa.


Linkkejä:

1) WSOY:n kirjailijagalleria
2) Suomen nuorisokirjailijat
3) Rovaniemen kirjasto
4) Turun kaupunginkirjasto
5) Satunetti
6) Sanojen aika
[Takaisin]
Kävijälaskuri