MITEN HYVÄ TARINA RAKENTUU

1. JUONI

Jos kirjailija kirjoittaa "Kuningas kuoli ja sitten kuoli kuningatar", kyseessä ei ole juonitarina. Mutta kirjoittamalla "Kuningas kuoli ja sitten kuoli kuningatar suruun", tarinaan on kytketty juoni.

Juoni muodostuu tapahtuminen kausaalisuudesta (syy- ja seuraussuhteista) eli tarinan edetessä vastataan kysymykseen MIKSI? Juoni kytkee lukijan henkilöiden elämään ja auttaa häntä ymmärtämään heidän tekemiään valintoja.

Juoni rakentuu siitä, millä tavalla tarinan elementit on järjestetty. Kirjailijat muuntelevat rakennetta tarinan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi dekkarissa kirjailija pitää juonen salassa loppuun saakka. William Faulknerin Ruusu Emilylle -novellissa vasta lopussa lukija saa tietää, mitä Emily on puuhannut niinä vuosina, jotka hän on ollut sulkeutuneena taloonsa.

Tehtävä: Mieti lukemastasi novellista, miksi kirjailija oli järjestänyt tarinan elementit juurin niin kuin ne ovat. Kuinka hän kontrolloi lukijan tunteita ja valmistaa häntä tarinan käänteisiin ja yllätyksiin?

2. MITÄ JUONI SISÄLTÄÄ?

Perinteinen tarinan kehittely edellyttää, että tietyt juonen elementit ovat paikoillaan.

1. Ekspositio (juonitoiminnan aloitus) antaa tietoa, jota tarvitaan tarinan
ymmärtämiseen.

Se vastaa ainakin osaan kysymyksistä

 • MITÄ - toiminta
 • MISSÄ - paikka
 • MILLOIN - aika
 • MIKSI - toiminnan motiivi
 • KUKA - henkilö

  Se sisältää konfliktin eli ristiriidan, jonka ratkaisuun koko tarina pyrkii.

 • 2. Komplikaatio on henkilön ja tapahtumien välinen vuorovaikutus. Se
  kehittää tarinan konfliktia kohti kliimaksia.

  3. Kliimaksi on tarinan käännekohta. Siinä henkilöt yrittävät
  ratkaista komplikaation, ja tarina kääntyy kohti ratkaisuaan.

  4. Loppuratkaisu on joukko tapahtumia, jotka vievät tarinan päätökseen.

  Novelli (short story) ei aina noudata suoraa linjaa alusta loppuun. Ernest Hemingwayn Francis Macomberin lyhyt onnellinen elämä -novellissa toiminnan aika vaihtelee menneestä nykyisyyteen. Vaihtelu kertoo, mitä tapahtui ja miksi ja pitää tällä keinolla kiinnostusta yllä. Hyvissä tarinoissa ovat kaikki juonen elementit aina mukana.


  3. NÄKÖKULMA

  On tapahtunut auto-onnettomuus, jossa on osapuolina kaksi autonkuljettajaa. Tapahtumalla on todistajina neljä jalankulkijaa, poliisi, onnettomuuden sattumalta videokameralla tallentanut mies ja helikopterilentäjä, joka oli nähnyt tapauksen ilmasta. Onnettomuus on siis nähnyt yhdeksästä näkökulmasta ja siten siitä on todennäköisesti yhdeksän erilaista kuvausta.

  Kirjoittajan on ratkaiseva kysymys, kuka kertoo tarinan ja miten. Tarinan sävy ja vaikutus ja jopa merkityskin voivat vaihdella suuresti kertojasta riippuen.

  Joku on aina lukijan ja tarinan toiminnan välissä. Joku kertoo tarinan omasta näkökulmastaan. Sen - Point of Viewn - kautta näytetään henkilöt, tapahtumat ja tarinan yksityiskohdat.

  Tehtävä: Mieti, mikä on lukemasi novellin näkökulma. Onko se kiinteä vai vaihteleeko se? Pysyykö se samalla etäisyydellä tapahtumista vai zoomaako kirjailija? Kuka kertoo tarinan?

  4. ERILAISIA KERRONNAN NÄKÖKULMIA

  Objektiivinen näkökulma

 • Kirjailija kertoo, mitä tapahtuu ilmaisematta muuta kuin mitä voi päätellä tarinan toiminnasta ja dialogista. Kertoja ei paljasta, mitä henkilöt ajattelevat tai tuntevat, vaan pidättäytyy ulkokohtaisena tarkkailijana.

  Kolmannen persoonan näkökulma

 • Kertoja ei osallistu toimintaan yhtenä henkilönä, vaan kertoo, mitä tarinan henkilöt ajattelevat ja tuntevat. Kerronnassa on ulkopuolinen ääni.

  Ensimmäisen persoonan näkökulma

 • Kertoja osallistuu tarinan toimintaan. On huomattava, etteivät kertojan esittämät asiat ole objektiivisesti totta. Hänen tilityksensä luotettavuus on kyseenalainen.

  Kaikkitietävä näkökulma

 • Kertoja tietää kaiken kaikista henkilöistä.

  Rajoittunut kaikkitietävä näkökulma

 • Kertoja rajoittuu yhteen henkilöön, joka on pää- tai sivuhenkilö.

  Tehtävä: Mieti, kuinka kertojan näkökulma vaikuttaa suhtautumiseesi lukemasi novellin henkilöihin. Entä kuinka siihen vaikuttaa se, miten paljon kertoja tietää ja kuinka objektiivinen hän on? Minä-kertojat eivät ole aina luotettavia. Lukijan tulee päättää, mikä on totta, mikä ei.

  5. HENKILÖT


  Mieleen jäävät henkilöt tulevat lukiessa meille eläviksi. He elävät kirjan sivuilla ja mielissämme, emmekä voi unohtaa heitä, vaikka he ovat sepitteellisiä eivätkä oikeasti olemassa.

  Ole valppaana henkilöiden suhteen samalla tavalla kuin tavatessasi oikeita ihmisiä. Tarkkaile heidän reaktioitaan, kuuntele mitä he sanovat ja kuinka he sen ilmaisevat. Pane merkille, miten he suhtautuvat muihin henkilöihin ja kuinka muut heihin. Etsi vihjeitä heidän tarkoitusperistään ja arvoistaan.

  6. HENKILÖIDEN OPISSA

  Henkilöt ovat joko pää- tai sivuhenkilöitä ja joko staattisia (kehittymättömiä) tai dynaamisia (kehittyviä). Tarinaa hallitseva henkilö on päähenkilö.

  Älä mene kuitenkaan halpaan, sillä tarinan päähenkilöä ei ehkä näykään. Hänen ei tarvitse olla dynaaminenkaan. Emily Grierson ei esiinny fyysisesti Faulknerin novellissa Ruusu Emilylle eikä hän kehity henkilönä. Silti hän on tarinan päähenkilö.

  Lukija voi saada tietoa henkilöistä monella tavalla. Niitä antavat esimerkiksi:

 • fyysiset piirteet
 • dialogi
 • toiminta
 • vaatetus
 • mielipiteet
 • näkökulma

 • Mikään ei rajoita, millaisia henkilöitä tarinassa voi olla: miehiä, naisia, rikkaita, köyhiä, nuoria, vanhoja, prinssejä tai kerjäläisiä. Tärkeää on, että tarinan henkilöillä on samoja tunteita kuin lukijalla: onnea, surua, pettymystä, tuskaa, iloa ja rakkautta.

  Kuten Nathanael Hawthorne on sanonut: "Siunattuja ovat kaikki tunteet, olivatpa ne synkkiä tai valoisia." Tarinaa kantavien henkilöiden motivaatiot perustuvat tunteisiin.

  7. YMPÄRISTÖN KUVAUS (SETTING)

  Termi SETTING tarkoittaa tapahtumien sijoittamista aikaan ja paikkaan. Se on siis eräänlaista tarinan "kattamista", käsitteenä laajempi kuin ympäristön, miljöön, kuvaaminen.
  Jokainen tarina olisi toisenlainen, jos sen juoni, henkilöt ja tapahtumat siirrettäisiin toiseen paikkaan, sillä fiktio saa osan elämästään paikasta. Se on olosuhteiden risteysasema, koekenttä sille, mitä tapahtuu, kuka on täällä ja kuka tulee.

  Kirjailijat kuvaavat tuntemaansa maailmaa. Maisemat, äänet, värit, ja elämään liittyvät asiat on maalattu näkyviin sanoilla samoin kuin taiteilija maalaa kuvat kankaalle. Kirjailija kuvittelee tarinan tapahtumaan paikassa, joka on hänen mielessään. Tapahtumapaikan sitominen tapahtuma-aikaan on kattamista (setting).

  "Kattaminen" tapahtuu kielen avulla. Riippuu kirjailijasta, kuinka yksityiskohtaista se on. Monet jättävät paljon lukijan itsensä täydennettäväksi.

  8. "KATTAMISEN" OPISSA

  William Faulknerin novellissa Ruusu Emilylle kertoja kuvaa tarkkaan talon, jossa neiti Emily asuu. Kuvaus auttaa lukijaa hahmottamaan rapistuvan mississippiläisen kaupungin Kansalaissodan jälkeisessä Etelässä. Saamme myös käsityksen neiti Emilyn muutosten vastustamisesta.

  Myöhemmin Faulkner kuljettaa lukijan sisälle taloon ja lopuksi erääseen tiettyyn huoneeseen. Paikan kuvaamisen (setting) yksityiskohdat liittyvät talon arvoihin, ihanteisiin ja asenteisiin eri aikoina.

  Ympäristönkuvaus voi antaa tarinan merkitykselle ulottuvuutta, syventää henkilökuvausta ja selventää teemaa.

  Ympäristön yksityiskohdat voivat antaa myös vihjeitä loppuratkaisua varten. Ne valaisevat tarinan syvempää merkitystä.

  Esim. Mika Waltarin Vieras mies tuli taloon -romaanin alun merkitys avautuu vasta lopussa.

  9. TEEMA

  Mikä on tämä hankalasti määriteltävä asia?

  Moraali on faabelin teema. Opettavaisen tarinan teema on sen sisältämä opetus. Fiktion teema on sen näkemys elämästä ja ihmisten käyttäytymisestä.

  Fiktiossa teeman ei odoteta opettavan tai saarnaavan. Itse asiassa teemaa ei esitetäkään suoraan, vaan lukija kokoaa sen henkilöistä, toiminnasta ja tapahtumapaikasta ja -ajasta (setting), jotka muodostavat tarinan kokonaisuuden. Toisin sanoen, lukijan täytyy löytää teema itse.

  Kirjailijan tehtävä on viestiä lukijalle yleisellä tasolla. Vaikka lukijan yksittäiset kokemukset ovat erilaisia kuin tarinassa esitetyt, sen perimmäiset totuudet yhdistävät kirjailijan ja lukijan.


  10. TEEMA ETSIMÄSSÄ

  Tässä muutamia tapoja teeman löytämiseksi:

 • Tutki tarinan nimeä. Joskus se kertoo paljonkin teemasta.
 • Pane merkille toistuvat kuviot ja symbolit.
 • Mitkä viittaukset (alluusiot) kulkevat tarinan läpi?
 • Mitä erityisiä yksityiskohtia tarinassa on? Mitä merkitystä niillä on?
 • Muista, että teema, juoni ja rakenne ovat erottamattomia, ne kaikki antavat
  tietoa toisistaan ja peilaavat toistaan. Muista, että määrittelemämme teema
  ei koskaan täysin selitä tarinaa. Se on vain yksi kokonaisuuden osa.

 • [Takaisin]
  5