Runebergin Turun aika


Leena 8 v. ja Runeberg Pietarsaaressa.
ohan Ludvig Runebergin (1804- 1877) vuonna 1830 ilmestyneen esikoisteoksen Runoelmia runosikermässä Mustasukkaisuuden yöt yksinäinen harhailijaa kärsii tunnontuskia. Niiden taustalla on nuoren Runebergin oma elämäntilanne kesällä 1828, ristiriita uskottomuuden ja velvollisuuden välillä. Kokoelman runot heijastavat Runebergin huolta tulevaisuudesta ja toimeentulosta ja konkretisoituvat eron ja kuoleman metaforiksi.
Te, intohimot myskyävät, miksi
tuholla, sodalla näin täyttää huoneet,
miss’ ennen uhrasitte rauhalleni?
[---]
Miks sodittekaan, miksi riehutte?
Kas, erään naisen rikkaat kukkatarhat
on perhon toisen hurmana – ei teille
avoinna kukanterät nuo;
Mutt’ alati miks samaa kaartelette?
Yks minkä kieltää, toinen lahjoittaa,
ja sama nektari on samain kukkain.
Kahdeksantoistavuotias Johan Ludvig Runeberg saapui Turkuun syksyllä 1822. Yliopiston matrikkeliin hänen nimensä kirjoitettiin lokakuun 3. päivänä. Kaksi päivää myöhemmin kirjaan ilmestyi Johan Wilhelm Snellmanin nimi ja viikon kuluttua Elias Lönnrotin. Runeberg asettui asumaan toverinsa Lars Isak Ahlstubben kanssa yliopistonkursori Häggströmin taloon, joka sijaitsi Kirkkokorttelissa lähellä nykyistä Akatemiantaloa. Nykyään paikalla ovat Brahen ja Porthanin puistot.

Turku oli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä maan suurin kaupunki, asukkaita oli n. 13 500. Akatemiassa elettiin horroksen aikaa, ja sama näkyi myös kaupungin muussa henkisessä elämässä. A.I. Arvidsson oli edelliskeväänä erotettu kaikista yliopiston toimistaan, samoin muutama muu akateeminen opettaja oli joutunut jättämään virkansa. Vastapainona tälle henkiselle lamalle huvitukset ja juhlinta oli Turussa yleistä. Maaherra piti omassa Prinkkalan talossaan suurisuuntaisia tanssiaisia, joissa pyörähtelivät säätyläiset ja rikkaat porvarit. Näihin juhliin saattoivat joskus ylioppilaatkin päästä mukaan tanssittajina. Pikkuporvaristo kävi omissa tansseissaan Seurahuoneella ja jopa arkkipiispa järjesti tanssijuhlia satapäisille vierasjoukoille.

Ylioppilaat huvittelivat etupäässä juopottelemalla ja tappelemalla venäläisen sotaväen ja kisällien kanssa. Toki pidettiin ylioppilasjuhlia virallisine puheineen, mutta etupäässä päällimmäisenä näissäkin juhlissa oli juominen. Tämä tapojen raakuus herättikin useaan otteeseen yliopiston hallintoelinten närkästystä.

Vuonna 1824 tehtiin konsistorissa esitys, että vanha unohduksiin jäänyt säädös pantaisiin voimaan. Sen mukaan kapakat ja ravintolat oli suljettava kello yhdeksän illalla, ylioppilaat eivät saisi pitää turhia kestejä ja heidät olisi jaettava eri luokkiin, joilla oli eri oikeudet osakuntien asioissa.

Luonnollisesti oli myös ahkeria ja siveitä nuorukaisia, jotka määrätietoisesti pyrkivät saattamaan opintonsa päätökseen. Tämä oli kuitenkin vaikeaa erityisesti varattomilla ylioppilailla, jotka joutuivat useaan otteeseen keskeyttämään opintonsa hankkiakseen elantoon tarvittavat rahat.

Ylioppilaat nousivat tavallisesti neljältä aamulla, kertoi J.W. Snellman opiskeluajastaan Turussa. Palvelijatar toi heille kahvia viideltä tai viimeistään kuudelta. Neljältä herääminen ei ollut aivan helppoa. Sen varmistamiseksi oli kehitelty useita eri tapoja.

Toinen sitoi jalkansa sängynreunustaan herätäkseen ruvetessaan aamulla potkimaan. Toinen sitoi aisankellon, jommoista ylioppilaat yleisesti käyttivät matkustaessaan kotoa ja kotiin, rihmalla sillä tavalla, että kun tuntiviisari (minuuttiviisari oli otettu pois) tuli neljään, se työnsi puikkoa, jonka täytyi koskea rihmaan sillä seurauksella, että kello putosi lattialle ja herätti nukkuvan. Myös asetettiin joukko kapineita pöydälle siten, että ne samanlaisen laitoksen vaikutuksesta putosivat lattialle säntilleen kello neljä.
Runebergin harrastuksena olivat jo kouluajoilta klassiset kielet ja niinpä hän valitsi oppiaineikseen latinan ja kreikan. Kuitenkin jo heti alkuvaiheessa näytti opintojen ylle kertyvän mustia pilviä. Viidenkymmenen riikintaalerin matkakassa hupeni nopeasti ja jostain oli saatava lisää rahaa. Hän turvautuikin samaan keinoon kuin useammat muut varattomat ylioppilaat, nimittäin kotiopetuksen antamiseen. Runeberg osti viimeisillä rahoillaan leivoksia ja ryhtyi opettamaan professori Antti Juhana Laguksen tytärtä. Tästä ja tyttöopistossa annetusta opetuksesta kertyi kaikkiaan 12 riikintaaleria kuussa ja se riitti juuri ja juuri pitämään hänet hengissä.

Kesän 1823 Runeberg vietti professori Laguksen perheen kanssa Liedon pappilassa. Syyslukukausi kesän jälkeen alkoi ankeasti, rahaa ei ollut ja Runebergin oli elettävä perunoilla toista kuukautta. Tänä aikana kypsyikin päätös lähteä kotiopettajaksi Saarijärvelle 250 riikintaalerin vuosipalkalla.

Vuoden 1823 lopussa Runeberg sitten suoriutui taipaleelle. Saarijärvellä häntä odottivat kruunnvouti Danielson ja kapteeni af Enehjelm, joiden poikia nuoren ylioppilaan oli määrä opettaa.

Runeberg kotiutui hyvin Saarijärvelle ja ihastui sen maisemiin. Ne piirtyvät vahvoina kuvina hänen lyyrisissä ja eeppisissä runoissaan. Tärkeä ja merkityksellinen tapahtuma oli nuoren koriopettajan salakihlaus Maria Nygrénin kanssa, joka oli kruununvouti Danielsonin sukulainen ja asui hänen kartanossaan. Avioliittolupaus ja sen pitäminen tuottivat Runebergille ahdistusta ja kirjallisesti nuo tunnot ovat näkyvissä esikoisrunokokoelman runosikermässä Mustasukkaisuuden yö.

Runebergin runoudelle ja runoilijakuvan muodostumiselle tärkeää aikaa kesti Saarijärvellä kesän 1825 loppuun, jolloin hän seurasi kapteeni af Enehjelmiä Ruovedelle Ritoniemen kartanoon. Turkuun Runeberg palasi opintojaan jatkamaan vuoden 1826 alussa.

Runebergin kotiopettajakautta kesti siis kaksi vuotta. Eipä ihme, että hänen isänsä tarkkaili huolestuneena poikansa akateemisen uran urkenemista. Runeberg itse näki asian valoisammin, sillä hänellä oli rahaa ja sen ohella muutakin.

Moni, joka lähti yliopistosta mukanaan pelkkä kuolleen kirjatiedon aarre, tottumattomana maailmaan ja arkana katsellen sen olosuhteita, palaa yhteiskuntaelämää varten kehittyneenä, luottaen ihmisiin, iloisesti silmäillen tulevaisuuteen ja mielessään muistoja, jotka hän koko elämänsä ajan voi arvioida kallisarvoisiksi ja rakkaiksi.
Varsin kevein mielin Runeberg aloitti kesken jääneet opintonsa tähtäimessään kesän 1827 promootio. Hän asettui asumaan professori Jakob Bonsdorfiin taloon, joka sijaitsi Luostarikorttelissa Aurajoen rannalla, suunnilleen nykyisellä Rettigin palatsin tontilla. Kevätlukukauden 1827 alussa Runeberg muutti lähelle Hämeentullia, Ryssänmäen rinteelle, jossa entisen Kuurojenkoulun rakennuksen alapuolella on V.A. Koskenniemen muistomerkki.

Kesäkuun kolmanteentoista päivään mennessä Runeberg oli suorittanut kaikki tenttinsä ja julkisen tutkinnon yhdessätoista eri aineessa. Hän sai arvosanaksi 16 ääntä 33:sta mahdollisesta. Samana päivänä valmistunut Johan Jakob Nervander sai loistavat 30 ääntä, Lönnrot 17, mutta Snellman jäi vielä kypsyttelemään tutkintoaan. Hän valmistui Helsingissä yliopiston siirryttyä sinne Turun palon jälkeen.

Yliopiston promootio oli määrä pitää 10.6. Koska Runebergillä ei ollut sopivia vaatteita, hän ajatteli jättää osallistumatta koko juhlaa. Lönnrot teki omalla kohdallaan ajatuksesta totta ja pakeni maaseudulle. Runebergille onnistuttiin eri tahoilta kokoamaan juhlapuku: kultakirjokauluksella varustettu takki, Kashmir-kankaiset valkoiset polvihousut, samanväriset silkkisukat, kengät sekä kolmikolkkahattu ja miekka. Juhlakulkue oli jo etenemässä kohti promootiopaikkaa, kun Runeberg liittyi 54:n promovoitavan joukkoon.

Tutkimus on ollut eri mieltä Runebergin päässä olleesta laakeriseppeleestä. Mm. Lauri Viljanen mainitsee, että nuori maisteri sieppasi eteiseen sijoitetusta tynnyristä viimeisen kehnon seppeleen ja liittyi mukaan. Karin Allardt Ekelund puolestaan väittää Fredrika Runebergiin nojautuen, että seppeleen oli sattumalta sitonut hän, promovoitavan tuleva puoliso. Seppele on edelleen olemassa ja nähtävissä Runebergin kotimuseossa Porvoossa.

Mitään suurta vaikutusta ei promootio näytä tehneen Runebergiin. Jälkeenpäin hän nimittäin kirjoitti almanakkaansa varsin lakonisesti: ”Kymmenes päivä maisterinpromootio, yhdestoista päivä juhlat jatkuivat yhteentoista illalla, kahdestoista päivä lepäsin laakereillani.”

Promootion jälkeen Runeberg matkusti Paraisille, joka oli arkkipiispa Jakob Tengströmin palkkapitäjänä. Runebergin tarkoituksena oli toimia Tengströmin perheen kotiopettajana ennen vakinaiseen toimeen astumista. Patriarkaalisen ja sukurakkaan arkkipiispan suojissa vietti kesää seitsemän Tengström-sukuista perhettä, joilla oli 18 lasta. Fredrika Tengström, jonka setä arkkipiispa oli, saapui myös kesäksi Paraisten malmille leskiäitinsä kanssa. Vasta nyt, kesällä 1827, Johan Ludvig ja hänen tuleva puolisonsa tutustuivat toisiinsa paremmin.

Fredrika kertoo, että vieraassa seurassa Runeberg pysytteli syrjässä. Nuorukaisen takki oli kulunut, eivätkä kengätkään olleet aina edustuskelpoiset. Fredrikasta nuori maisteri näytti hiukan avuttomalta, ja ollessaan vaivaantunut tämä painoi etusormen nivelen poskeaan vasten ja hankasi sitä taukoamatta. Tämä tapa säilyi Runebergilla vanhemmitenkin, vaikka hän oli päässyt jo epävarmuudestaan.

Runebergin runoilijankyvyt olivat tulleet yleisemminkin tietoon jo 1826, jolloin hän julkaisi Åbo Tidningarissa seuraleikin tuotteena syntyneen runon, jota hänen harmikseen päätoimittaja oli rustannut mieleisekseen. Ennen Paraisten kesää kirjoitetut runot ovat enemmän tai vähemmän itsenäisiä tuotteita, mutta niissä on kuitenkin jo suoranaisia alkuja ja materiaalia 1830 julkaistun esikoiskokoelman runoille.

Paraisilla Runeberg aloitti sittemmin kesken jääneen runoelman Juhannusjuhla, joka muotoutui myöhemmin idylliksi Hanna. Samoin Hirvenhiihtäjä-runoelman alku ajoittuu kesään 1827.

Nuoren runoilijan ja neiti Tengströmin suhde ei kehity Paraisilla konkreettiseksi seurusteluksi. Molemmat olivat ujoja ja Runeberg katselei Fredrikaa kaukaa ja käyskenteli hänen rinnallaan vain ajatuksissaan. Kesällä 1927 Paraisilla kirjoitetuista runoista on esikoiskokoelmassa ainakin yksi runo, paimenidylli Paimenpoika, joka kuvaa vuoden kiertokulkua paimenen näkökulmasta ja muistuttaa rytmiltään jollakin tavalla virttä. Näitä pastoraaleja ensimmäisessä runokokoelmassa on useita, kuten vahvasti Stagnelis-vaikutteinen Rakastava.

Elokuun lopussa Fredrika matkusti äitinsä kanssa Turkuun ja Runeberg seurasi perässä 4.9. Hänellä oli tiedossa opettajan paikka Bell Lancaster-koulussa. Ilma oli kirkas ja kolea. Päivällä puhaltanut luoteistuuli oli tyyntynyt illaksi. Palvelijatar Maria Vass oli juuri lypsänyt kaksi pellolta tuomaansa lehmää ja mennyt alustamaan taikinaa leivintupaan. Kello oli kahdeksan. Kämärioikeuden pöytäkirjoihin nojautuen Svante Dahlström kertoo asiasta seuraavasti:

Vähän ennen kello 9 illalla oli porvarisvaimo Hellman tuntenut savunhajua ja pihalle mentyään nähnyt paksun savun nousevan navetan katosta. Huutaen hän kiinnitti palvelusväen huomion uhkaavaan vaaraan ja kaikki kokoontuivat pihalle. Renki Hallin juoksi navettaan ja havaitsi, että kujanpuoleinen takaseinä oli jo syttynyt tuleen. Hän päästi heti navetassa olevat lehmät ulos ja kiipesi tikapuita myöten ylisille tarkastaakseen niitä. Häntä kohtasi kuitenkin, hänen avattuaan ylisten luukun, niin raju tulenliekki, että hän miltei tajutonna ja vaikeat palohaavat kasvoissa kaatui lattialle.
Renki Hallin pelastui, mutta Turulle kävi huonommin, kaupunki paloi melkein kokonaan. Satoja taloja tuhoutui, tuhansia ihmisiä jäi kodittomiksi. Sekä Runeberg että Snellman osallistuivat sammutustöihin. Runeberg oli mukana pelastamassa arkkipiispan taloa ja arkistoa.

Turun palon takia Runebergin Paraisilla oleskelu jatkui. Rahahuolien lisäksi häntä painoi Turusta palatessa sattunut kylmettyminen ja Maria Nygrénille annettu avioliittolupaus. Ilmeisesti Fredrika oli alkanut vetää nuorta miestä puoleensa ja ajatukset askartelivat lupauksen pettämisen ja velvollisuuden välillä.

Runeberg sairasti koko loppuvuoden 1827. Fredrika kertoi, ettei Turusta palannut runoilija oikeastaan näyttänyt erityisen sairaalta, mutta hänen rintansa ei ollut vahva. ”Hän sylki verta ja yski usein, mutta oli varomaton eikä välittänyt koskaan hoitaa terveyttään.”

Runebergin silloiset tunnot tulevat esille runossa Syysilta:

Miks usein, rinta, riutuvasti
niin huokaat oi?
Kun tähdet yöllä tuikkii turvaisasti,
miks usvain tyynten halki haikeasti
valitushuutos soi?
Nämä synkät tunnot jatkuivat Runebergilla vielä kevääseen 1828. Sairauden lisäksi Maria Nygrén ahdisti ajatuksia ja teki tulevaisuuden epävarmaksi. Runeberg päättikin lähteä Espanjaan hoitamaan heikkoa rintaansa. Kyseessä oli varmasti myös yritys paeta sietämättömäksi tullutta elämäntilannetta, jossa kunniantunto taisteli mielihalujen kanssa. Niin runoilija jätti Fredrikalle jäähyväiset ja lähti.

Matka ei kuitenkaan edennyt Turkua pidemmälle. Ilmeisesti Runeberg sai kaupungissa ajatuksensa ja asiansa järjestykseen ja palasi takaisin Fredrikan luo Paraisille. Toukokuun 12. päiväksi 1828 päivätty runo Odottava on ensimmäinen Runebergin Fredrikalle kirjoittama rakkausruno. Siinä runoilija odottaa rakastettuaan eli proosallisemmin Runeberg Fredrikan saapumista kaupunkimatkalta Paraisille. Saapuuko rakastettu veneellä Vapparin selän yli vai maantietä pitkin Kuusiston linnanraunioiden suunnasta.

Täst’ alta niemen kalliomännyn käyrän
ma tahdon tarkata, katseen polkuun vuoroin
ja vuoroin salmen taas kuvatyyneen väylään
luon sädevälkkehiseen.
Lokakuun alussa Runeberg muuttaa Helsinkiin, jonne yliopisto oli määrätty siirrettäväksi. Myös Fredrika äiteineen muuttaa, sillä äiti haluaa olla lähellä poikiaan, jotka aloittavat myös opiskelun Helsingissä. Runeberg asettui asumaan Iso-Roobertinkatu 17:ään ja sai pian asuintovereikseen Fredrik Cygnaeuksen ja J.V. Snellmanin. Tengströmit vuokraavat talon Kruunuhaasta Maneesikatu 7:stä.

Runossa Matka Turusta Runeberg jätti jäähyväiset Turulle. Turusta ei tullut hänen kaupunkiaan, vaan se on Porvoo, jonne hän siirtyi myöhemmin Helsingistä. Runo kuvastelee sitä, miltä runoilijasta tuntui juhannuksen alla palata Turusta Fredrikan luo Paraisille. Runo on oodi kaikessa typografisessa tarkkuudessaan, naulataanhan sen miljöö yllättävän realistisesti karttaa. Runossa yhdistyvät persoonallisesti luonto ja kulttuuri, maisema ja Suomen historia. Matka Turusta on Runebergin ensimmäinen suuri oma runo, sanoo Lauri Viljanen.


Hyväksi aikaa jää hyvin, Turku, nyt!
Koht’ enää korskaa en nää loistoas,
en kuule, kuinka vallasvaunus
jyskyvät torien tungoksissa.
[---]
Veet väljenee, jo Ruissalon siintävän
nään kaukaa, jossa all’ ikitammien
Choraeus-laulajan on lähde,
kaitsema kainojen luonnotarten.
[---]
Ei tummu eikä valkene, vaihtuu yön
hopeisen holviin kultainen päivä vain,
ui alla venhe, verkkaan selkä,
halkoma tuo Lemunniemen, joutuu.

Suruisin riemuin nään sijat, missä sait
sa nuori, surtu sankari seppelees,
miss’ uljas Ramsay, miehes huusit
luo lipun suojatun taas sa taistoon.
Fredrika ja Johan Ludvig kihlautuivat marraskuussa 1828. Avioliiton solmiminen lykättiin hamaan tulevaisuuteen, siksi kunnes maisteri pystyisi elättämään vaimonsa. Yli kahden vuoden kihlausaika rassasi Runebergia. Ehkä tämä vaikutti omistushaluisen ja dominoivuuteen taipuvan runoilijan mieleen. Tältä pohjalta voisi ymmärtää Runoelmia-kokoelman Mustasukkaisuuden yöt -sarjan eroottis-intohimoisen sävyn.

[Takaisin]
Kävijälaskuri