Muistolaatta Rousseaun syntymäkodin seinässä Geneven vanhassa kaupungissa Rue Grandin varrella.